Sanayiden kendi enerjisini üretme talebi geldi

Türkiyede faaliyet gösteren sanayiciler, elektrik enerjilerini kendileri üreterek önemli bir girdi maliyetini böylelikle aşağıya çekmeyi hedefliyor.

Bunu gerçekleştirmek için de bir kapasite talebi doğuyor.

Lisanssız üretim kapasiteleri listeleri ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından planlanarak dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Böylece sanayiciler, enerji kapasite talebini dillendiriyor.

TEİAŞ tarafından 30 Nisan’da yayınlanan son listelere göre, Türkiye genelinde günlük toplam 2333,20 megawatt güç elektrik kapasitesi tanımlı.

Uzmanlar talebin büyümeyi desteleyeceğini savunuyor

Ekonomist Prof. Mahmut Demirbaş da özel sektörün kendi enerji üstlerini oluşturmak için talepleri olduğunu ve bu maliyet düşürücü adımın ülkenin kalkınmasına olumlu etki sağlayacağını savunuyor.

“Türkiye’de enerji yatırımlarının önünün açılması bekleniyor”

Demirbaş, üretim kapasiteleri listesini paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

Sanayiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), TEİAŞ’la bu konuda bir çalışma yapması beklentisi içine girmişlerdir. Bu kapasitelerin artırılarak Türkiye’de enerji yatırımlarının önünün açılması gerekmektedir. Ayrıca kapasite artırımı, çağrı mektubu alım sürecine de katkı sağlar.

Bağlanabilir kapasite için belirlenen bölgeler

Elektrik piyasa kanununun 23. Maddesi uyarınca TEİAŞ, her yıl iletim sistemi için takip eden 5 ve 10 yıllık bağlanabilir bölgesel üretim tesisi kapasitelerini açıklıyor.

Türkiye’de iletim şebekesi 15 bölgede

İletim şebekesinin arz talep dengeleri, şebeke altyapısı ve şebeke gelişimi dikkate alınarak bölgesel bağlanabilir kapasite için iletim şebekesi 15 bölgeye ayrılıyor.

Kurulu gücün artması hedefleniyor

2023 yılı içerisinde verilen bağlantı görüşleri dikkate alındığında 107,8 GW olan mevcut kurulu gücün 2028 yılında 184,3 GW, 2033 yılında ise 210,8 GW olması öngörülüyor.

Söz konusu kapasite sadece doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, biyokütle gibi döner kütle içeren yani konvansiyonel santrallerin bağlantısı için ayrılmış durumda.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir